מדריכים נלווים

המדריכים הנלווים מעמידים חומרי רקע ותוכן מקצועיים באופן רחב ומעמיק, התומכים בתהליך יישום המדריך במועצות האזוריות. בכל מדריך תמצאו רקע כללי, תפקידי המועצה, תועלות, שותפים, דרכי מימון ועוד. בכל מדריך יוצגו הכלים התומכים ביישום הנושא במועצה.

ניהול שטחים פתוחים בהיבט כלכלי - תפעולי במסגרת של מועצה איזורית

פרופ׳ עזרא סדן ורות לבנטל סדן / סדן לובנטל

המדריך מצביע על היבטים כלכליים, כספיים ופיסקאליים הכרוכים בהפעלת הכלים הנדרשים במהלך יישומה של מדיניות לטיפוח השטחים הפתוחים, אחרי שזו נקבעה. בנוסף, המדריך עוסק בהרחבה בנושא התארגנות (תיאגוד) לטיפוח שטחים פתוחים במועצות האזוריות.

14 עמודי A4 / כחצי שעת קריאה
לקריאת המדריך הנלווה להורדת המדריך הנלווה

ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית במועצות אזוריות

אקולוג דותן רותם, רשות הטבע והגנים

הכלת שיקולים אקולוגיים והיבטים של שימור מגוון ביולוגי בעת הכנת תכנית לניהול שטחים פתוחים. מסמך זה מהווה מורה נבוכים לבחירת כלים לניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות מתוך שיקולי מגוון ביולוגי, שירותי מערכת אקולוגית ושיקולים אקולוגיים.

14 עמודי A4 / כחצי שעת קריאה
לקריאת המדריך הנלווה להורדת המדריך הנלווה

ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות

אקולוג דותן רותם, רשות הטבע והגנים

הגדרת כלי הניטור והצעת דרכים ושיטות לסייע לכל הרמות הניהוליות והחברתיות במועצה אזורית נתונה. החל מראש המועצה וכלה באחרון התושבים בקבלת נתונים על איכות השטחים הפתוחים במועצה ובהשוואה למועצות שכנות, ואף בפרישה ארצית. ריכוז הנתונים וניתוחם יהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות.

14 עמודי A4 / כחצי שעת קריאה
לקריאת המדריך הנלווה להורדת המדריך הנלווה

שיקום בתי גידול בשטחים הפתוחים במועצות האזוריות

אקולוג ואדריכל נוף ליאב שלם ופרופ׳ אביטל גזית

אחד מהכלים העומדים לרשותו של ראש מועצה כמנהל של שטחים פתוחים ברחבי המועצה האזורית שתחת אחריותו. המסמך מציג את הרציונל לשיקום של שטחים מופרים, זיהויים, אפשרויות השיקום והשחזור של בתי גידול ושיתופי פעולה עם בעלי עניין.

14 עמודי A4 / כחצי שעת קריאה
לקריאת המדריך הנלווה להורדת המדריך הנלווה

חקלאות תומכת סביבה

אוריאל בן חיים / מרכז המועצות האזוריות וד״ר אריק רוזנפלד / אקולוג

קידום חקלאות תומכת סביבה במרחב המועצה האזורית. המדריך מעמיד מגוון כלי ממשק לקידום חקלאות תומכת סביבה שיישומם יכול לסייע לחיזוק החקלאות הן בהיבט המקצועי והן בהיבט שיווקי ברמת החקלאי, המושב, המרחב, המועצה כולה, או התאגדות חקלאית של מספר רשויות מקומיות.

14 עמודי A4 / כחצי שעת קריאה
לקריאת המדריך הנלווה להורדת המדריך הנלווה