תיקי כלי

המדריך כולל למעלה מ– 30 כלי עבודה בתחומים שונים הקשורים לשטחים הפתוחים. הכלים נבדלים בינם לבין עצמם במאפייניהם, באופן הפעלתם ובמורכבותם. הכלים מאורגנים על בסיס ארבעה רבדים:

יישומי, ערוצי פעולה, מאפיינים, סוגיות אסטרטגיות ושאלות מפתח מרכזיות.

איזור זה של האתר מאגד לנוחיותכם את כל תיקי הכלי המעודכנים ביותר, על מנת שתוכלו לעיין ולהשתמש בהם תוך כדי או בנפרד מהתהליך הכולל.

זיהוי ומיפוי קונפליקטים - בחינת שימושים הדדיים

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

שימוש במערכת מידע לניהול שטחים פתוחים

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הכנת תכנית מרחבית כוללת לשטחים הפתוחים

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

אמנה חקלאית כפרית

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

קידום חקלאות תומכת סביבה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הגברת שיתוף פעולה עם המו"פ

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

מיסוד התאגדויות/הקמת ועדות משותפות

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הרחבת מערך הפיקוח והאכיפה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

שילוב ניטור בדפוסי העבודה של המועצה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

אימוץ וטיפוח תכניות חינוכיות

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

גיבוש שפה עיצובית אחידה במועצה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

זיהוי רוח המקום ומאפייניו

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

שקיפות וזמינות מידע

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הקמת מערך לניטור אזרחי

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

תמיכה בקבוצות מקומיות

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הכשרת עובדי המועצה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

מפגשי דיאלוג

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

אירועי טיפוח ובילוי בשטחים הפתוחים

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

סקר ערכי טבע, נוף וחקלאות

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

אימוץ/קידום חוקי עזר במועצה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הכרזה על נופים ואתרים לשימור

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הקמת סעיף תקציבי ייעודי לשטחים פתוחים במועצה

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

פיתוח תשתיות תומכות פעילות פנאי ונופש

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

ניהול אקולוגי

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

חיזוק ועדות תיירות/חקלאות/סביבה/קהילה/שימור

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

קידום תיירות מבוססת חקלאות

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

טיפוח ופיתוח מוקדי משיכה לפעילויות פנאי ונופש

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים

הטמעה בשלב קליטה קהילתית

סוג הכלי:
טווח יישום:
פתח תיק כלי הורדת הכלי הוספה למועדפים