המדריך הראשי

אודות המדריך והחלוקה לפרקים:

המדריך המרכזי מהווה מדריך מקצועי למשתמש ונכללים בו הסברים והנחיות בנושאים הבאים: ארגון הכלים במדריך, הנחיות לביצוע שלבי העבודה במדריך: בחירת מסלול הפעולה, אפיון המועצה, בחירת כלי העבודה לתכנון וניהול שטחים פתוחים עד לידי התווית תכנית פעולה)עבודה( למועצה.

כמו כן, המדריך המרכזי מאגד בתוכו את כל הכלים באמצעות תבנית של "תיקי כלי"- כרטיס מידע ייעודי להפעלה ויישום כל אחד מן הכלים המרכזיים המומלצים. בנוסף מוצגים מספר מקרי בוחן ממועצות אזוריות שונות שיישמו כלים ותהליכים לקידום תכנון וניהול השטחים הפתוחים בתחומן.

המדריך המרכזי כולל גם מדריך דינאמי להטמעה בפעילות המועצה וליצירת שותפויות לתכנון וניהול שטחים פתוחים באמצעות סדנאות ייעודיות, וכן הנחיות כלליות לשימוש בתמיכה מקצועית ולביצוע למעקב ובקרה על תהליך היישום.

חלק ראשון // הקדמה למשתמש

הפרק הראשון מציג את הרקע הכללי להכנת המדריך ומאפשר למועצה להבין את בסיס התפישה והחשיבות בניהול השטחים הפתוחים. כמו כן, חלק זה מהווה מורה נבוכים לתחילת התהליך וכולל הצגה כללית של מבנה המדריך, הכלים והמתודולוגיה לגיבוש התהליך במועצה בעזרת המדריך.

14 עמודי A4 / כחצי שעת קריאה
לקריאת הפרק של המדריך הראשי להורדת הפרק של המדריך הראשי

חלק שני // ליבת המדריך

החלק המרכזי במדריך מלווה עקב בצד אגודל את המתודולוגיה המוצעת דרך הצגת התפישה לתהליך האפיון וקביעת מסלול הפעולה דרך לימוד מבנה תיקי הכלי ואופן השימוש בהם ועד הצגת דוגמאות למועצות מיישמות. בפרק זה תקבלו הסבר מפורט ומעמיק על כל אחד מהשלבים המוצגים לעיל על מנת שתוכלו לצאת לדרך ולהפוך את המדריך לכלי עבודה יישומי בפעילות המועצה.

60 עמודי A4 / כ-8 שעות קריאה
לקריאת הפרק של המדריך הראשי להורדת הפרק של המדריך הראשי

חלק שלישי // הטמעת המדריך

החלק השלישי והאחרון במדריך המרכזי, מתייחס לשלבי הטמעת המדריך במועצה – מה עכשיו? דהיינו איך כל התהליך מתקיים בפועל במועצות האזוריות השונות: באיזה אופן יתחיל התהליך להתקדם במועצה, מי יובילו ומי יהיו השותפים, מה יהיה משך התהליך וכמה מפגשים נדרשים, באיזה שלב רצוי לשתף בעלי עניין ואת הציבור המקומי וכיצד ניתן לעקוב אחר התקדמות התכנית והצלחתה.

10 עמודי A4 / כ-20 דקות קריאה
לקריאת הפרק של המדריך הראשי להורדת הפרק של המדריך הראשי

חלק רביעי // מדריכים נלווים ונספחים

חלק זה כולל שני נדבכים עיקריים: מדריכים נלווים ונספחים. שני נדבכים אלו על כל מרכיביהם מעמידים חומרי רקע ותוכן נוספים ותומכים בתהליך יישום המדריך במועצות האזוריות: החל מהשלב הראשוני של גיבוש החזון והמדיניות למועצה בנושא השטחים הפתוחים ועד ליישום בפועל בתחומי פעילות מרכזיים. המדריכים הנלווים והנספחים השונים נכללים באתר המדריך.

לצפיה בנספחים