אודות

מה באתר?

האתר הוקם במטרה להוות זירה דינאמית ומשתפת, בה תוכלו לקבל את כל המידע אודות העקרונות המנחים ותוכניות הפעולה לתכנון וניהול השטחים הפתוחים כפי שפותחו ע"י מרכז המועצות האזוריות ומשרד "לרמן תכנון עיר ואזור" בשיתוף מועצות אזוריות, מרכז השלטון המקומי, משרדי ממשלה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע ועוד שותפים רבים. באתר תמצאו:

  • מדיניות, עקרונות ויעדים מנחים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים ברחבי המועצות.

  • כלי חדשני ליישום המתודולוגיה לתכנון וניהול שטחים פתוחים בשילוב כל תחומי הפעילות של המועצה- אזור אישי.

  • ארגזי כלים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במועצות השונות, לרבות פיתוח חקלאות תומכת סביבה, טיפוח מגוון ביולוגי וחיזוק הקשר בין הקהילה לבין המרחב הפתוח.

  • חדשות ועדכונים על תוכניות עבודה, כנסים ואירועים הנוגעים לקידום ניהול השטחים הפתוחים במרחב הכפרי.

מה הם השטחים הפתוחים:

השטחים הפתוחים בישראל, אחת המדינות הצפופות מבין המדינות המפותחות בעולם, הינם משאב נדיר, מאוים ומתכלה, שזמינותו הולכת ופוחתת. בראש ובראשונה מספקים השטחים הפתוחים את הבסיס קיומו של האדם, האוויר שאנו נושמים, המים שאנו שותים והמזון שאנו אוכלים. שטחים אלו מתפקדים גם כעורף כפרי לתושבי המועצות והערים השכנות ומשאב חיוני לכלל תושבי הארץ העוברים או נופשים בהם.

קרא עוד...

למי מיועד המדריך:

המדריך מיועד בראש ובראשונה למועצות האזוריות בישראל כאחריות ומובילות תהליכים לשמירת השטחים הפתוחים בתחומם וטיפוחם לטובת ציבור התושבים והציבור הישראלי בכללותו, לו דרושים השטחים הפתוחים כמרכיב חיוני לרווחתם.

המדריך עומד בפני ראש המועצה לגיבוש חזון וקביעת מדיניות בתכנון וניהול השטחים הפתוחים בתחומי המועצה.

המדריך מהווה מורה נבוכים ומדריך מקצועי לכל העוסקים במועצה בקידום נושאי השטחים הפתוחים. המדריך מציע מתודולוגיה רעיונית וניהולית לצד כלים יישומיים המבוססים על שיתופי פעולה עם כלל הגופים והגורמים הפעילים והאחראים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במרחב הכפרי. המדריך נבנה ונערך עם מגוון רחב של מומחים לשטחים פתוחים מתוך גישה שיתופית המבקשת לשתף ולהעביר ידע לכלל בעלי העניין וכן לקדם חיזוק והרחבת שיתופי הפעולה בשמירת השטחים הפתוחים. המדריך הינו נגיש וזמין לכלל הציבור בישראל. הציבור יכול ומוזמן לקחת חלק פעיל משמעותי ליישומו.

מטרת המדריך- (מה יצרנו עבורכם):

המדריך הינו כלי חדשני, שפותח ע"י לרמן תכנון עיר ואזור, ונועד להעצים הזדמנויות ולצמצם את האיומים על השטחים הפתוחים באמצעות יצירת "ארגז כלים" אופרטיביים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים ברמה אזורית ובהובלת המועצות האזוריות – תוך כדי הטמעת תהליך פנימי ומובנה בדפוסי הפעילות השוטפת במועצות האזוריות.

קרא עוד...

פורום הגורן

פורום "הגורן" הוקם על ידי מרכז המועצות האזוריות במטרה להוות ועדת ההיגוי של פרויקט "המדריך לתכנון וניהול השטחים הפתוחים". הפורום מתבסס על הועדה הבינמישרדית שפעלה לקידום תוכניות האב לפיתוח בר קיימא, הכוללת משרדים ממשלתיים כגון: משרד החקלאות, הגנת הסביבה, פנים, תיירות רווחה וכלכלה. וגופים נוספים כגון: רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קרן הקיימת לישראל.

קרא עוד...

שותפים לדרך

בשטחים הפתוחים הנמצאים בשטחן של המועצות האזוריות פועלים גורמי ממשל וחברה אזרחית רבים, המהווים שותפים פוטנציאליים לעשייה, לחשיבה ולגיוס מקורות מימון לטיפוח השטחים. חלק מגופים אלה, כמו רט"ג וקק"ל, הם למעשה האחראים בפועל על השטחים הפתוחים, הנמצאים בשטח השיפוט של המועצות השונות, ומכאן שהם משמשים כגורם מקצועי מוסמך בתהליכים רבים בתחום. אנשי המקצוע של גופים אל מהווים כוח משמעותי בסיוע, יעוץ ושיתוף ידע, פיקוח ואכיפה, ניטור השטח, חיבור לתוכניות הכשרה ותקשורת ואיתור ערוצי מימון לפעילות.

קרא עוד...

מבנה המדריך (מהו המדריך):

המדריך בנוי משלושה נדבכים מרכזיים:
1. המדריך המרכזי – הליבה
2. מדריכים נלווים – מדריכים ייעודיים במגוון תחומי מקצוע.
3. ונדבך הנספחים הכולל: מאגר הכלים הרחב (ממשק עם כלים נוספים), המלצות לאפיקי פעולה למרכז המועצות האזוריות, דו"ח לימוד המצב הקיים (שלב א) מסמך המציג את סקירת הספרות בנושא השטחים הפתוחים ונספח מעורבות בעלי תפקידים ובעלי עניין.

קרא עוד...