הורדות

באיזור זה של האתר תוכלו למצוא את כל החומרים המרכיבים את המדריך. לנוחיותכם תוכלו להוריד כל חומר בפורמט pdf לשמירה במחשב או להדפסה, וגם קישור ישירות למיקומו באתר.

מדריכים

חלק ראשון // הקדמה למשתמש
להורדת הפרק של המדריך הראשי
חלק שני // ליבת המדריך
להורדת הפרק של המדריך הראשי
חלק שלישי // הטמעת המדריך
להורדת הפרק של המדריך הראשי
חלק רביעי // מדריכים נלווים ונספחים
להורדת הפרק של המדריך הראשי

תיקי כלי

זיהוי ומיפוי קונפליקטים - בחינת שימושים הדדיים
להורדת תיק כלי
שימוש במערכת מידע לניהול שטחים פתוחים
להורדת תיק כלי
הכנת תכנית מרחבית כוללת לשטחים הפתוחים
להורדת תיק כלי
אמנה חקלאית כפרית
להורדת תיק כלי
קידום חקלאות תומכת סביבה
להורדת תיק כלי
הגברת שיתוף פעולה עם המו"פ
להורדת תיק כלי
מיסוד התאגדויות/הקמת ועדות משותפות
להורדת תיק כלי
הרחבת מערך הפיקוח והאכיפה
להורדת תיק כלי
שילוב ניטור בדפוסי העבודה של המועצה
להורדת תיק כלי
מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה
להורדת תיק כלי
אימוץ וטיפוח תכניות חינוכיות
להורדת תיק כלי
גיבוש שפה עיצובית אחידה במועצה
להורדת תיק כלי
חיזוק קשרי מועצה - ישובים/תושבים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים
להורדת תיק כלי
זיהוי רוח המקום ומאפייניו
להורדת תיק כלי
שקיפות וזמינות מידע
להורדת תיק כלי
הקמת מערך לניטור אזרחי
להורדת תיק כלי
תמיכה בקבוצות מקומיות
להורדת תיק כלי
הכשרת עובדי המועצה
להורדת תיק כלי
הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי
להורדת תיק כלי
מפגשי דיאלוג
להורדת תיק כלי
אירועי טיפוח ובילוי בשטחים הפתוחים
להורדת תיק כלי
הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל
להורדת תיק כלי
סקר ערכי טבע, נוף וחקלאות
להורדת תיק כלי
אימוץ/קידום חוקי עזר במועצה
להורדת תיק כלי
הכרזה על נופים ואתרים לשימור
להורדת תיק כלי
הקמת סעיף תקציבי ייעודי לשטחים פתוחים במועצה
להורדת תיק כלי
פיתוח תשתיות תומכות פעילות פנאי ונופש
להורדת תיק כלי
ניהול אקולוגי
להורדת תיק כלי
חיזוק ועדות תיירות/חקלאות/סביבה/קהילה/שימור
להורדת תיק כלי
קידום תיירות מבוססת חקלאות
להורדת תיק כלי
טיפוח ופיתוח מוקדי משיכה לפעילויות פנאי ונופש
להורדת תיק כלי
הטמעה בשלב קליטה קהילתית
להורדת תיק כלי

מדריכים נלווים

ניהול שטחים פתוחים בהיבט כלכלי - תפעולי במסגרת של מועצה איזורית
להורדת מדריך נלווה
ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית במועצות אזוריות
להורדת מדריך נלווה
ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות
להורדת מדריך נלווה
שיקום בתי גידול בשטחים הפתוחים במועצות האזוריות
להורדת מדריך נלווה
חקלאות תומכת סביבה
להורדת מדריך נלווה

נספחים

דו"ח לימוד המצב הקיים (דו"ח שלב א')
להורדת נספח
נספח מעורבות בעלי עניין ובעלי תפקידים
להורדת נספח
מאגר הכלים הרחב (ממשק עם כלים נוספים)
להורדת נספח
המלצות לאפיקי פעולה למרכז המועצות האזוריות
להורדת נספח